فال روز چهارشنبه 30 دی 1394

پدیده شگفت انگیز و طبیعی میل یخی مهریان در یاسوج

آشنایی با پدیده شگفت انگیز و طبیعی "میل یخی مهریان "

مسافرانی که هر ساله در زمستان از جاده زیبای کوهستانی وبرفی محور یاسوج به اقلید عبور می کنند در کیلومتر پنج جاده یاسوج به اقلید پدیده شگفت انگیز و طبیعی "میل یخی مهریان " دیده میشود که در سمت چپ جاده در جای مشخصی از قله کوه -یخهایی عظیم به شکل میله ای بلند و آبشار مانند چشم رهگذران این مسیر را می نوازد این پدیده از دور به مانند توده بزرگ برف و گاهی آبشار دیده می شد اما هر چه که به این کوه نزدیک و نزدیکتر شویم با توده ای یخی به شکل میله ای آویزان مواجه می شویم.
پدیده دیوار یخی و زیبای تنک مهریان در یاسوج معروف به "میل مهریان " در اثر سرمای بیش از حد آبشار روان و جاری در این کوه به یخ تبدیل می شود و این آبشار جدید یخی تا زمان معینی از سال معمولا اوایل اسفند ماه مقاوم می ماند.
این آبشار یخی با ارتفاع 20 متر و ضخامت حدود سه متر زیبایی شگفت انگیزی را در میان این کوه جنگلی بوجود می آورد. وجود درختان جنگلی زیبا -درخشش انوار خورشید از لبه های کوه -وجودبرفهای یخ زده و آبهای روان در کنار این پدیده زیبا و فوق العاده عظمت خداوند و آفریدگار بزرگ را برای هر رهگذری تداعی می کند. این پدیده که علاوه بر زیبایی خود -نوعی تقویم زمان برای ساکنان روستاهای اطراف در گذشته بود در زمان معینی از سال اواخر پاییز تا اوایل زمستان شکل می گیرد و در وقت معینی از سال نیز با صدای مهیبی فرومی افتاد. صدای مهیب فرو افتادن این توده عطیم یخی آبشار مانند -تقویم ساکنان روستاهای مهریان و بلهزار در قدیم بود چرا که با شنیدن صدای فروافتادن این توده عظیم یخی آنها متوجه می شدند زمستان رو به اتمام و بهار در حال فرارسیدن است .

 میل یخی مهریان

پدیده زیبای "میل مهریان " در اثر سرمای بیش از حد آبشار روان و جاری در این کوه به یخ تبدیل می شود

 

میل یخی مهریان

آبشار "میل مهریان " با ارتفاع 20 متر زیبایی شگفت انگیزی را در میان این کوه جنگلی بوجود آورده است

میل یخی مهریان

آبشار "میل مهریان " تا زمان معینی از سال معمولا اوایل اسفند ماه مقاوم می ماند

میل یخی مهریان

 آبشارمیل یخی مهریان

پدیده شگفت انگیز و طبیعی میل یخی مهریان در یاسوج

دیوار میل یخی مهریان در اواسط فصل پاییز شروع به یخ بستن می کند و دقیقا در ساعت معینی از شب سی ام بهمن ماه هر سال ترک بر می داشت و دهم اسفند ماه فرو می افتد که صدای شکستن آن تا چند کیلومترشنیده می شود.

\ndni a'tj hk'dc , xfdud ldg dod livdhk nv dhs,[

The article author disables the comment feature.
Sort by:

تصادفی از همه جا

دات نت نیوک فارسی - دی ان ان فارسی - DnnExpert - DNN Farsi - DotNetNuke Farsi