آخرین های ورزشی

ورزش استقامتی انگیزه را افزایش می‌دهد

در گروه:
ورزش استقامتی انگیزه را افزایش می‌دهد

انجام ورزش استقامتی انگیزه برای ادامه برنامه ورزشی را افزایش می‌دهد‎

 

انجام ورزش استقامتی انگیزه برای ادامه برنامه ورزشی را افزایش می‌دهد. به نقل از MNT، کمبود انگیزه یکی از مشکلات اساسی افراد است. بررسی‌ها نشان داده که انجام ورزش استقامتی می‌تواند برای ورزش کردن را افزایش دهد. انجام ورزش استقامتی قدرت عضلات را افزایش می‌دهد و توانایی فرد را بیشتر می‌کند بنابراین فرد انگیزه بیشتری پیدا می‌کند.

 

در این مطالعات تاثیر 9 ماه ورزش استقامتی بر انگیزه ورزشکاران بررسی شد. این افراد سالمند و بین 65 تا 75 سال بودند و سابقه انجام ورزش استقامتی نداشتند.

 

مدیر این تحقیقات می‌گوید 9 ماه ورزش استقامتی مرتب انگیزه را افزایش می‌دهد و باعث می‌شود افراد بیشتر از ورزش لذت ببرند. بررسی‌ها نشان داده 46 درصد افراد بعد از 9 ماه ورزش استقامتی ادامه دادند. نیمی از آن‌ها یک بار دو هفته و نیمی از آن‌ها دو بار در هفته ورزش استقامتی انجام می‌دادند.

 

منبع: ایسنا

 

ورزش استقامتی انگیزه را افزایش می‌دهدjhedv ,vca ihd hsjrhljd, ,vca ihd hsjrhljd, hk,hu ,vca ihd hsjrhljd, ili ]dc nvl,vn ,vca ihd hsjrhljd, hkjohf ihd o,f ,vca ihd hsjrhljd, t,hdn ,vca hsjrhljdjhedv ,vca ihd hsjrhljd, ,vca ihd hsjrhljd, hk,hu ,vca ihd hsjrhljd, ili ]dc nvl,vn ,vca ihd hsjrhljd, hkjohf ihd o,f ,vca ihd hsjrhljd, t,hdn ,vca hsjrhljdjhedv ,vca ihd hsjrhljd, ,vca ihd hsjrhljd, hk,hu ,vca ihd hsjrhljd, ili ]dc nvl,vn ,vca ihd hsjrhljd, hkjohf ihd o,f ,vca ihd hsjrhljd, t,hdn ,vca hsjrhljdjhedv ,vca ihd hsjrhljd, ,vca ihd hsjrhljd, hk,hu ,vca ihd hsjrhljd, ili ]dc nvl,vn ,vca ihd hsjrhljd, hkjohf ihd o,f ,vca ihd hsjrhljd, t,hdn ,vca hsjrhljd,vca hsjrhljd hk'dci vh htchda ld‌nin
نظر خودتون رو به اشتراک بگذارید
برچسب ها:

تصادفی از همه جا

روغن های گیاهی