نقش تمرینات ذهنی در کسب مهارتهای ورزشی

در گروه:
نقش تمرینات ذهنی در کسب مهارتهای ورزشی

تمرینات ذهنی نقش موثری در کسب مهارتهای حرکتی دارد

 

یک متخصص بدنساز با بیان این که تمرینات ذهنی نقش موثری در کسب مهارتهای حرکتی دارد، معتقد است: تمرینات ذهنی در کنار تمرینات فیزیکی می تواند در افراد دچار ناتوانی حرکتی و نیازمند توانبخشی های ارتوپدی کمک کرده و مهارتهای حرکتی آنها را افزایش دهد.

 

دکتر جهانی در گفت و گویی، اظهار کرد: مربیان باید به بازیکنان خود بیاموزند که قبل از زدن ضربه به توپ میزان شدت و محل فرود آمدن توپ را به طور ذهنی به سرعت مرور و با دقت فراوان تصویر سازی ذهنی نمایند. مربیان باید هر شیوه و تکنیکی که برای یک ضربه موثر و کارا لازم است به تمام افراد اعم از ضربه زنندگان واقعی یا آنها که با تجسم تمرین می کنند، بیاموزند.

 

وی افزود: در اثر تجسم عضلات به تدریج مطابق میل بازیکن حرکت کرده و به توپ نیرو وارد می‌آورد و بازیکن به مرور می‌تواند در ذهن خود ببیند که توپ به کجا و با چه سرعتی خواهد رفت و کم کم قسمتی از ذهن وارد عمل می شود و این قسمت از ذهن می تواند عضلات را به اندازه لازم منقبض و منبسط کرده و حرکات آنها را کنترل کند.

 

جهانی با بیان این که تمرینات ذهنی نقش موثری در کسب مهارتهای حرکتی دارد، خاطرنشان کرد: تمرینات ذهنی در کنار تمرینات فیزیکی می تواند در افراد دچار ناتوانی حرکتی و نیازمند توانبخشی های ارتوپدی کمک کرده و مهارتهای حرکتی آنها را افزایش دهد. 

 

وی اضافه کرد: از تمرینات ذهنی برای رفع اضطراب و قفل کردن ذهن همانند ترس از شکست، ترس از رقیبان خاص و اصلاح افکار و باورهای منفی بازیکنان نیز استفاده کرد.

 

جهانی گفت: تمرین ذهنی استفاده از ذهن، تمرکز و تصویرهای ذهنی برای دستیابی به واکنش های مثبت است.

 

وی در پایان افزود: اگر یک تمرین را به اندازه کافی تکرار کنیم، آن عضله توسعه یافته و قویتر خواهد شد. همچنین اگر تفکری را به اندازه کافی تکرار کنیم، مغز توسعه یافته و آن فکر در ذهنمان ریشه افکنده و پایدار خواهد ماند.

 

منبع: ایسنا

 

نقش تمرینات ذهنی در کسب مهارتهای ورزشیnvlhk fh,vca, hevhj lefj ,vca fvv,p ,v,hk, \da'dvd hc htsvn'd, ;kjvg ,ck, jr,dj ulg;vn bik fh ,vca, jhedv ,vca nv sghljd, jhedv ,vca fv sghlj v,hk, jhedv ,vca fv lycnvlhk fh,vca, hevhj lefj ,vca fvv,p ,v,hk, \da'dvd hc htsvn'd, ;kjvg ,ck, jr,dj ulg;vn bik fh ,vca, jhedv ,vca nv sghljd, jhedv ,vca fv sghlj v,hk, jhedv ,vca fv lycnvlhk fh,vca, hevhj lefj ,vca fvv,p ,v,hk, \da'dvd hc htsvn'd, ;kjvg ,ck, jr,dj ulg;vn bik fh ,vca, jhedv ,vca nv sghljd, jhedv ,vca fv sghlj v,hk, jhedv ,vca fv lycnvlhk fh,vca, hevhj lefj ,vca fvv,p ,v,hk, \da'dvd hc htsvn'd, ;kjvg ,ck, jr,dj ulg;vn bik fh ,vca, jhedv ,vca nv sghljd, jhedv ,vca fv sghlj v,hk, jhedv ,vca fv lyckra jlvdkhj bikd nv ;sf lihvjihd ,vcad
نظر خودتون رو به اشتراک بگذارید
برچسب ها:

تصادفی از همه جا

روغن های گیاهی