دات نت نیوک

جدیدترین های سرگرمی و تفریح

معمای جالب جابجایی چوب کبریت

معمای جالب جابجایی چوب کبریت

معمای چوب کبریت

 معمای جدید و تست هوش جالب تصویری جابجایی چوب کبریت یکی از معماهای جالبی است که با کمی دقت و توجه و از طریق جابجایی چوب کبریت ها  به راحتی می توانید به جواب معما برسید.با انجام این معمای جالب هوش خود را بسنجید.

معمای چوب کبریت

با جابجابی فقط 3 چوب کبریت 4 مربع بسازید.
توجه کنید نباید چوب کبریت اضافه بیاورید.
در سوال قید شده است جابجایی. پس چوب کبریتی را حذف نکنید.
بهتر است چوب کبریت ها را روی زمین چیده و از فضای اطراف نیز استفاده کنید.
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
جواب معمای چوب کبریت:

معمای چوب کبریت

معمای جالب جابجایی چوب کبریت

در معمای جدید و تست هوش جالب تصویری جابجایی چوب کبریت بدون اینکه چوب کبریتی را حذف کنید باید 4 مربع بسازید.

lulhd [hgf [hf[hdd ],f ;fvdj

امکان ارسال نظر وجود ندارد
برچسب ها:

تصادفی از همه جا