طراحی سایت

جدیدترین های فرهنگ و هنر

معـرفت نیـست در ایــن معرفت آموختگان (فریدون تَوَلَلی)

در گروه: شعر و ترانه
معـرفت نیـست در ایــن معرفت آموختگان (فریدون تَوَلَلی)

شعرهای فریدون تَوَلَلی

فریدون تَوَلَلی (۱۲۹۸، شیراز - ۹ خرداد ۱۳۶۴، تهران) شاعر ایرانی بود.شعر توللی عمدتاً شعری عاشقانه، رمانتیک و احساساتی است:با تصاویر، واژه‌ها و ترکیب‌های فریبندۀ خوشاهنگ، که با بیان شاعرانۀ احساسات فردی، بیش از هر چیز از کامجویی‌های جسمانی سخن می‌گوید؛ و توفیق وی در شاعری، به‌سبب همین شعرهاست. توللی در سرودن شعر عاشقانه به شیوۀ نو، روزگاری پیشرو و نظریه‌پرداز بوده‌است و در این زمینه سهم بزرگی دارد.

 

معـرفت نیـست در ایــن معرفت آموختگان

ای خوشـــــا دولت دیــدار دل افـــروختگان

دلـــــــم از صحبت ایـن چرب زبانان بگرفت

بعد از این دست من و دامن لب دوختگان

عاقـــبت بر ســـر بازار فـــــریبم بفـــروخت

نـــاجوانــمردی ایـــن عـــاقبت انــدوختگان

شـرمشان باد زهنگــامه رسوایی خویش

این متـــاع شـــرف از وسوسه بفروختگان

یار دیـــرینه چنان خاطرم از کینه بسوخت

که بنــــــــالید به حالـــم دل کین توختگان

خوش بخندیــد رفیقان که درین صبح مراد

کهنـــه شد قصه ما تا به سحر سوختگان

 

گردآوری:بخش فرهنگ و هنر بیتوته

فریدون تَوَلَلی (۱۲۹۸، شیراز - ۹ خرداد ۱۳۶۴، تهران) شاعر ایرانی بود.شعر توللی عمدتاً شعری عاشقانه، رمانتیک و احساساتی است:با تصاویر، واژه‌ها و ترکیب‌های فریبندۀ خوشاهنگ، که با بیان شاعرانۀ احساسات فردی، بیش از هر چیز از کامجویی‌های جسمانی سخن می‌گوید؛ و توفیق وی در شاعری، به‌سبب همین شعرهاست. توللی در سرودن شعر عاشقانه به شیوۀ نو، روزگاری پیشرو و نظریه‌پرداز بوده‌است و در این زمینه سهم بزرگی دارد.luـvtj kdـsj nv hdــk luvtj Hl,oj'hk, tvdn,k jَ,َgَgd, auv , jvhki, hauhv uharhki, ahuvhk hdvhkd, hauhv tvdn,k jَ,َgَgd, auvihd cdfh , o,hknkd, fd,'vhtd tvdn,k jَ,َgَgd, auvihd tvdn,k jَ,َgَgd, nd,hk hauhv tvdn,k jَ,َgَgdluـvtj kdـsj nv hdــk luvtj Hl,oj'hk, tvdn,k jَ,َgَgd, auv , jvhki, hauhv uharhki, ahuvhk hdvhkd, hauhv tvdn,k jَ,َgَgd, auvihd cdfh , o,hknkd, fd,'vhtd tvdn,k jَ,َgَgd, auvihd tvdn,k jَ,َgَgd, nd,hk hauhv tvdn,k jَ,َgَgdluـvtj kdـsj nv hdــk luvtj Hl,oj'hk, tvdn,k jَ,َgَgd, auv , jvhki, hauhv uharhki, ahuvhk hdvhkd, hauhv tvdn,k jَ,َgَgd, auvihd cdfh , o,hknkd, fd,'vhtd tvdn,k jَ,َgَgd, auvihd tvdn,k jَ,َgَgd, nd,hk hauhv tvdn,k jَ,َgَgdluـvtj kdـsj nv hdــk luvtj Hl,oj'hk, tvdn,k jَ,َgَgd, auv , jvhki, hauhv uharhki, ahuvhk hdvhkd, hauhv tvdn,k jَ,َgَgd, auvihd cdfh , o,hknkd, fd,'vhtd tvdn,k jَ,َgَgd, auvihd tvdn,k jَ,َgَgd, nd,hk hauhv tvdn,k jَ,َgَgdluـvtj kdـsj nv hdــk luvtj Hl,oj'hk (tvdn,k jَ,َgَgd)
نظر خودتون رو به اشتراک بگذارید
برچسب ها:

روغن های گیاهی

 

تصادفی از همه جا