طراحی سایت

جدیدترین های فرهنگ و هنر

متن سرود « خمینی ای امام »

در گروه: شعر و ترانه
متن سرود « خمینی ای امام »

متن کامل سرود خمینی ای امام

 

 خميني اي امام، خميني اي امام (2)

اي مجاهد اي مظهر شرف

اي گذشته ز جان در ره هدف

هر زمان مي رسد از تو اين ندا

اي اسيران و مستضعفان به پا

زير بار ستم زندگي بس است

نزد طاغوتيان، بندگي بس است

بود شعار تو به راه حق قيام

ز ما تو را درود ز ما تو را سلام

 

خميني اي امام، خميني اي امام (2)

اي مجاهد اي مظهر شرف

اي گذشته ز جان در ره هدف

چون نجات انسان شعار توست

مرگ در راه حق افتخار توست

اين توئي، اين توئي پاسدار حق

خصم اهريمنان، دوستدار حق

بود شعار تو به راه حق قيام

ز ما تو را درود ز ما تو را سلام

 

خميني اي امام، خميني اي امام (2

اي مجاهد اي مظهر شرف

اي گذشته ز جان در ره هدف

چون تو عزم صف دشمنان كني

ترك سر، ترك تن، ترك جان كني

نازم آن عزم دشمن شكار تو

خشم تو قهر تو اقتدار تو

بود شعار تو به راه حق قيام

ز ما تو را درود ز ما تو را سلام

 

خميني اي امام، خميني اي امام (2)

اي مجاهد اي مظهر شرف

اي گذشته ز جان در ره هدف

لرزد از نام تو پايه ستم

پشت اهريمنان گشته از تو خم

مرز توحيد را همچو سنگري

حافظ ملت و دين و دفتري

بود شعار تو به راه حق قيام

ز ما تو را درود ز ما تو را سلام

 

خميني اي امام، خميني اي امام (2)

اي مجاهد اي مظهر شرف

اي گذشته ز جان در ره هدف

ما همه يار تو ياور توئيم

دوستدار تو، همسنگر توئيم

اي حماسه تو ورد زبان ما

اين توئي مظهر آرمان ما

بود شعار تو به راه حق قيام

ز ما تو را درود ز ما تو را سلام

 

خميني اي امام، خميني اي امام (2)

اي مجاهد اي مظهر شرف

اي گذشته ز جان در ره هدف

ره نبايد چو سستي به عزم تو

ميهراسد ستمگر ز عزم تو

اين توئي، اين توئي مايه اميد

از قيام تو شد روي ما سپيد

بود شعار تو به راه حق قيام

ز ما تو را درود ز ما تو را سلام

 

خميني اي امام، خميني اي امام (2)

 اي مجاهد اي مظهر شرف

اي گذشته ز جان در ره هدف

اي پي افكنده شوراي انقلاب

از تو شد كاخ خودكامگان خراب

اين زمان پي فكن در پناه دين

طرح جمهوري محكم و متين

 

گردآوری:بخش فرهنگ و هنر بیتوته

متن سرود « خمینی ای امام »sv,n oldkd hd hlhl, ljk sv,n oldkd hd hlhl, auv , jvhki, hauhv nii t[v, ljk ;hlg sv,n oldkd hd hlhl, auv oldkd hd hlhl, hd l[hin hd lziv avt, oldkd hd hlhl oldkd hd hlhl, ljk auv oldkd hd hlhl, oldkd hd hlhl nhkg,nsv,n oldkd hd hlhl, ljk sv,n oldkd hd hlhl, auv , jvhki, hauhv nii t[v, ljk ;hlg sv,n oldkd hd hlhl, auv oldkd hd hlhl, hd l[hin hd lziv avt, oldkd hd hlhl oldkd hd hlhl, ljk auv oldkd hd hlhl, oldkd hd hlhl nhkg,nsv,n oldkd hd hlhl, ljk sv,n oldkd hd hlhl, auv , jvhki, hauhv nii t[v, ljk ;hlg sv,n oldkd hd hlhl, auv oldkd hd hlhl, hd l[hin hd lziv avt, oldkd hd hlhl oldkd hd hlhl, ljk auv oldkd hd hlhl, oldkd hd hlhl nhkg,nsv,n oldkd hd hlhl, ljk sv,n oldkd hd hlhl, auv , jvhki, hauhv nii t[v, ljk ;hlg sv,n oldkd hd hlhl, auv oldkd hd hlhl, hd l[hin hd lziv avt, oldkd hd hlhl oldkd hd hlhl, ljk auv oldkd hd hlhl, oldkd hd hlhl nhkg,nljk sv,n « oldkd hd hlhl »
نظر خودتون رو به اشتراک بگذارید
برچسب ها:

روغن های گیاهی

 

تصادفی از همه جا