طراحی سایت

جدیدترین های فرهنگ و هنر

دل چون بجان نظر فگند (سیف فرغانی)

در گروه: شعر و ترانه
دل چون بجان نظر فگند (سیف فرغانی)

اشعار عاشقانه سیف فرغانی

 

سیف الدین ابوالمحامد محمد الفرغانی از شاعران عالیقدر نیمهٔ دوم قرن هفتم و اوایل قرن هشتم هجری است. وی بعد از خروج از زادگاه خود (فرغانه) مدتی در آذربایجان و بلاد روم و آسیای صغیر به سر برده است. این شاعر بزرگوار در سال ۷۴۹ هجری در یکی از خانقاه های آقسرا وفات یافت.  

 

دل چون بجان نظر فگند جای عشق تست

دل جان شود درو چو تمنای عشق تست

سیمرغ وار خود نتوان یافتن نشان

زآن دل که آشیانه عنقای عشق تست

جانم فدای تو که دل مرده رهی

از زنده کردگان مسیحای عشق تست

ای نور دیده درتن مشکات شکل ما

مصباح روح زنده باحیای عشق تست

چون جان بزندگی ابد شادمان بود

آن دل که درحمایت غمهای عشق تست

فرهاد وار در پس هر سنگ بی دلیست

بیگانه خسروست که شیدای عشق تست

من خام کیستم که پزم دیگ این هوس

هرجا سریست مطبخ سودای عشق تست

گردن کش خرد که هوا را نداد دست

سرمست و پای کوب زصهبای عشق تست

افراز و شیب کون و مکان زیر پای کرد

دل منزلی ندید که بالای عشق تست

ما خامشیم و مهر ادب بر زبان چو سیف

این جمله گفت و گو بتقاضای عشق تست

موج غم تو از صدف دل برون فگند

این نظم را که گوهر دریای عشق تست

 

گردآوری:بخش فرهنگ و هنر بیتوته

سیف الدین ابوالمحامد محمد الفرغانی از شاعران عالیقدر نیمهٔ دوم قرن هفتم و اوایل قرن هشتم هجری است. وی بعد از خروج از زادگاه خود (فرغانه) مدتی در آذربایجان و بلاد روم و آسیای صغیر به سر برده است. این شاعر بزرگوار در سال ۷۴۹ هجری در یکی از خانقاه های آقسرا وفات یافت.  ahuvhk hdvhkd, hauhv sdt tvyhkd, ahuv luhwv, ckn'dkhli sdt tvyhkd, sdt tvyhkd lpj,hd auv, nd,hk hauhv sdt tvyhkd, sf; ,,dc'd ihd sdt tvyhkd, auv , jvhki, nd,hk hauhv, hauhv uharhki sdt tvyhkdahuvhk hdvhkd, hauhv sdt tvyhkd, ahuv luhwv, ckn'dkhli sdt tvyhkd, sdt tvyhkd lpj,hd auv, nd,hk hauhv sdt tvyhkd, sf; ,,dc'd ihd sdt tvyhkd, auv , jvhki, nd,hk hauhv, hauhv uharhki sdt tvyhkdahuvhk hdvhkd, hauhv sdt tvyhkd, ahuv luhwv, ckn'dkhli sdt tvyhkd, sdt tvyhkd lpj,hd auv, nd,hk hauhv sdt tvyhkd, sf; ,,dc'd ihd sdt tvyhkd, auv , jvhki, nd,hk hauhv, hauhv uharhki sdt tvyhkdahuvhk hdvhkd, hauhv sdt tvyhkd, ahuv luhwv, ckn'dkhli sdt tvyhkd, sdt tvyhkd lpj,hd auv, nd,hk hauhv sdt tvyhkd, sf; ,,dc'd ihd sdt tvyhkd, auv , jvhki, nd,hk hauhv, hauhv uharhki sdt tvyhkdng ],k f[hk kzv t'kn (sdt tvyhkd)
نظر خودتون رو به اشتراک بگذارید
برچسب ها:

روغن های گیاهی

 

تصادفی از همه جا