طراحی سایت

جدیدترین های بهداشت و سلامت

خطرناک ترین نوع چاقی

در گروه: تغذیه
خطرناک ترین نوع چاقی

خطر ناک ترین نوع چاقی کرام نوع است؟؟؟

با بزرگ شدن شکم و افزایش نسبت دور کمر به دور باسن بروز نشانه های بیماری قلبی- عروقی شدت می یابد. چاقی شکمی و نه چاقی عمومی بدن، یکی ازعوامل خطرساز در بروز بیماری های قلبی است.

چاقی

چاقی دور شکم خطر ناک ترین نوع چاقی

بررسی 2744 نفر نشان داد که اندازه دور کمر81 سانتی متر برای زنان و 94 سانتی متر برای مردان صرفنظر از قد بیانگر افزایش جدی خطر بروز بیماری های گوناگون به ویژه بیماری های قلبی- عروقی است.
نتایج مطالعه اخیر حاکی از این بود که سخت و سفت شدن رگ ها (تصلب شرایین) که با بروز بیماری های قلبی- عروقی ارتباط دارد در افرادی که شکم بزرگ دارند، بیشتر دیده می شود.
نکته مهم این بود که محققان دریافتند حتی اگر وزن بدن در محدوده طبیعی باقی بماند، افزایش دور کمرخطر صدمه به شریان ها را افزایش می دهد. در ضمن احتمال رسوب کلسیم در افرادی که نسبت دور کمر آنها به دور باسن شان بیشتر است، دو برابر کسانی است که این نسبت در آنها کمتر است.

خطرناک ترین نوع چاقی

با بزرگ شدن شکم و افزایش نسبت دور کمر به دور باسن بروز نشانه های بیماری قلبی- عروقی شدت می یابد. چاقی شکمی (چاقی سیبی شکل) خطرناک ترین نوع چاقی می باشد.

oxvkh; jvdk k,u ]hrd

امکان ارسال نظر وجود ندارد
برچسب ها:

روغن های گیاهی

 

تصادفی از همه جا