طراحی سایت

جدیدترین های فرهنگ و هنر

حاجی فیروز آداب و رسوم محلی همدان

در گروه: فرهنگ زندگی
حاجی فیروز آداب و رسوم محلی همدان

آداب و رسوم محلی همدان 

 

حاجی فیروز یا حاجی پیروز منادی سنتی نوروز است که در روزهای نزدیک به نوروز در کوچه‌ها و خیابان‌های ایران ظاهر می‌شود. حاجی فیروز مردی است لاغراندام با چهره سیاه کرده و لباسی به رنگ قرمز همراه با کلاه دوکی شکل قرمز، دایره و دنبکی به دست می‌گیرد، به خیابان می‌آید و به رقص و شیرین‌کاری و خواندن شعرهای ضربی به رقص می‌پردازد.

 

مردم از هر سنی دور او جمع می‌شوند و همراه با او شادی می‌کنند. گفته می‌شود که سیاهی رخساره وی، نمونه‌ای است که در دیگر آیین‌های نمایشی ایران در فصل زمستان دیده می‌شود.

 

در جشن «برفی» (که در محلات و ورارود به مناسبت بارش نخستین برف سال برگزار می‌شود)، چهره کسانی را سیاه می‌کنند و در بازی‌ها و آیین‌هایی همگانی بگونه خنده‌آوری او را در کوچه‌ها می‌گردانند. در اینجا سیاهی نماد سرما و شب‌های بلند و سرد زمستان است.

 

آیین‌های نمایشی ایران , آداب و رسوم نوروز

حاجی فیروز یا حاجی پیروز منادی سنتی نوروز است

 

آیین‌های نمایشی ایران , آداب و رسوم نوروز

آیین‌های نمایشی ایران

 

آیین‌های نمایشی ایران , آداب و رسوم نوروز

حاجی فیروز سمبل نوروز

 

آیین‌های نمایشی ایران , آداب و رسوم نوروز

آداب و رسوم سال نو 

 

آیین‌های نمایشی ایران , آداب و رسوم نوروز

آداب و رسوم نوروز

 

آیین‌های نمایشی ایران , آداب و رسوم نوروز

 

آیین‌های نمایشی ایران , آداب و رسوم نوروز

 

آیین‌های نمایشی ایران , آداب و رسوم نوروز

 

آیین‌های نمایشی ایران , آداب و رسوم نوروز

 

منبع:negahmedia.ir

حاجی فیروز آداب و رسوم محلی همدانHnhf , vs,l lpgd ilnhk, ph[d tdv,c, ph[d tdv,c, Hnhf , vs,l shg k,, ph[d tdv,c ul, k,v,c, ph[d tdv,c slfg k,v,c, Hnhf , vs,l lvnl ilnhk, vs,l lvnl ilnhk, tvik' ckn'd, Hddk‌ihd klhdad hdvhk, Hnhf , vs,l k,v,cHnhf , vs,l lpgd ilnhk, ph[d tdv,c, ph[d tdv,c, Hnhf , vs,l shg k,, ph[d tdv,c ul, k,v,c, ph[d tdv,c slfg k,v,c, Hnhf , vs,l lvnl ilnhk, vs,l lvnl ilnhk, tvik' ckn'd, Hddk‌ihd klhdad hdvhk, Hnhf , vs,l k,v,cHnhf , vs,l lpgd ilnhk, ph[d tdv,c, ph[d tdv,c, Hnhf , vs,l shg k,, ph[d tdv,c ul, k,v,c, ph[d tdv,c slfg k,v,c, Hnhf , vs,l lvnl ilnhk, vs,l lvnl ilnhk, tvik' ckn'd, Hddk‌ihd klhdad hdvhk, Hnhf , vs,l k,v,cHnhf , vs,l lpgd ilnhk, ph[d tdv,c, ph[d tdv,c, Hnhf , vs,l shg k,, ph[d tdv,c ul, k,v,c, ph[d tdv,c slfg k,v,c, Hnhf , vs,l lvnl ilnhk, vs,l lvnl ilnhk, tvik' ckn'd, Hddk‌ihd klhdad hdvhk, Hnhf , vs,l k,v,cph[d tdv,c Hnhf , vs,l lpgd ilnhk
نظر خودتون رو به اشتراک بگذارید
برچسب ها:

روغن های گیاهی

 

تصادفی از همه جا