دات نت نیوک

جدیدترین های سرگرمی و تفریح

اولین تصویر از خورشید چند سال قبل گرفته شد؟

اولین تصویر از خورشید چند سال قبل گرفته شد؟

اولین عکس از خورشید در 171 سال قبل

مطمئنآ تصاویر زیبای بیشماری از طلوع و غروب خورشید دیده اید اما شاید برایتان پیش نیامده اولین عکس از آن را که مربوط به چندین سال پیش است را ببینید در این بخش اولین تصویر خورشید در آوریل 1845 که به 171 سال پیش بر می گردد را مشاهده می کنید که توسط هیپولیت فیزو و لئون فوکو، فیزیکدانان فرانسوی ثبت شد.

این دانشمندان از یک داگروتایپ استفاده کردند که نخستین شکل از عکاسی بود. در این دستگاه از یک صفحه فلزی استفاده می شد که با مواد شیمیایی به منظور حساس ساختن آن به نور درمان شده بود و در برابر صحنه قرار داده می شد و در مرحله بعدی مواد شیمیایی مختلف به آن اعمال می شد تا نوردهی متوقف شود.

خورشید

این تصویر به نمایش خورشید با لبه های نسبتا واضح پرداخته و چند لکه خورشیدی نیز روی آن دیده می شود. این لکه ها نسبتا بزرگ و به وسعت سیاره مشتری هستند.

اولین تصویر از خورشید چند سال قبل گرفته شد؟

اولین تصویر خورشید در آوریل 1845 که به 171 سال پیش بر می گردد توسط هیپولیت فیزو و لئون فوکو، فیزیکدانان فرانسوی ثبت شد.

h,gdk jw,dv hc o,vadn ]kn shg rfg 'vtji an؟

امکان ارسال نظر وجود ندارد
برچسب ها:

تصادفی از همه جا