طراحی سایت

جدیدترین های آرایش و زیبایی

در گروه: آرایش موها
انتخاب مدل مو مردانه بر اساس فرم صورت

 

مدل مو مردانه هم مانند مدل مو زنانه انواع و اقسام بسیاری دارد. بیشتر مردان چون در انتخاب مدل مو دچار سردرگمی می شوند فقط یک مدل مو را انتخاب می کنند و نمی دانند چه مدل مویی متناسب با فرم صورت شان است. در این مقاله ابتدا به شما فرم صورت تان را معرفی می کنیم و سپس می گوییم برای این فرم صورت چه مدل مویی مناسب است. 

  

مدل مو مردانه برای صورت لوزی

بهترین مدل مو مردانه

مدل مو مردانه برای صورت لوزی

 

مدل مو مردانه برای صورت بیضی

تصاویر مدل مو مردانه

 

مدل مو مردانه برای صورت مثلثی

بهترین مدل مو مردانه

 

مدل مو مردانه برای صورت کشیده

تصاویر مدل مو مردانه

 

مدل مو مردانه برای صورت مربع

بهترین مدل مو مردانه

 

مدل مو مردانه برای صورت گرد

تصاویر مدل مو مردانه

 

منبع : زندگی ایده آل

 

انتخاب مدل مو مردانه بر اساس فرم صورتfijvdk lng l, lvnhki, lng l, lvnhki, jwh,dv lng l, lvnhki, lng l, lvnhki, hk,hu lng l, lvnhki, lng l, lvnhki hdvhkd, u;s lng l, lvnhki, lng l, lvnhki ;,jhi, ndnjvdk lng l, lvnhki, lng l, lvnhki ndnfijvdk lng l, lvnhki, lng l, lvnhki, jwh,dv lng l, lvnhki, lng l, lvnhki, hk,hu lng l, lvnhki, lng l, lvnhki hdvhkd, u;s lng l, lvnhki, lng l, lvnhki ;,jhi, ndnjvdk lng l, lvnhki, lng l, lvnhki ndnfijvdk lng l, lvnhki, lng l, lvnhki, jwh,dv lng l, lvnhki, lng l, lvnhki, hk,hu lng l, lvnhki, lng l, lvnhki hdvhkd, u;s lng l, lvnhki, lng l, lvnhki ;,jhi, ndnjvdk lng l, lvnhki, lng l, lvnhki ndnfijvdk lng l, lvnhki, lng l, lvnhki, jwh,dv lng l, lvnhki, lng l, lvnhki, hk,hu lng l, lvnhki, lng l, lvnhki hdvhkd, u;s lng l, lvnhki, lng l, lvnhki ;,jhi, ndnjvdk lng l, lvnhki, lng l, lvnhki ndnhkjohf lng l, lvnhki fv hshs tvl w,vj
نظر خودتون رو به اشتراک بگذارید
برچسب ها:

روغن های گیاهی

 

تصادفی از همه جا