جدیدترین های دین و مذهب

احادیثی از امام علی (ع) درباره بردباری

در گروه:
احادیثی از امام علی (ع) درباره بردباری


- ارزش بردباری
لا عِزَّ كَالْحِلْمِ.(1)
هيچ عزت و سربلنديى همچون حلم و بردبارى، نيست.


- پوشاننده عيوب
الْحـِلْمُ غـِطـَاءٌ سـَاتـِرٌ، وَالْعـَقـْلُ عـُسـَامٌ قـَاطـِعٌ. فـَاسـْتـُرْ خـَلَلَ خـُلُقـِكَ بـِحِلْمِكَ وَ قَاتِلْ هَوَاكَ بِعَقْلِكَ.(2)
حـلم پـرده اى است پوشنده و عقل شمشيرى است برنده، بنابراين، عيوب اخلاقى ات را با حلمت بپوشان، و هوس هاى سركشت را با عقلت بكش.


- نقش ارزنده حلم
مَنْ حَلُمَ... عاشَ فِى النّاسِ حَميداً.(3)
آن كه حلم ورزد در ميان مردم با ستايش [و خوشنامى ] مى زيد.


- بردبارى در برابر سبك مغزان
وَ بِالْحِلْمِ عَنِ السَّفِيهِ تَكْثُرُ الاَْنْصارُ عَلَيْهِ.(4)
نخستين عوضِ بُردبار از بردبارى خود، آن بود كه مردم در برابر نادان يار او بوند.


-محصول بردبارى و متانت
الْحِلْمُ وَالاَْنَاةُ تَوْاءَمَانِ يُنْتِجُهُما عُلُوُّ الْهِمَّةِ.(5)
بردبارى و متانت، فرزندان دوقلويى هستند كه از همت بلند زاده شده اند.


- خويشتن دارى به هنگام خشم
وَاحْلُمْ عِنْدَ الْغَضَبِ.(6)
هنگام خشم ، خويشتن دار باش.


- شرط رياست
اَلْحِلْمُ رَاءْسُ الرِّياسَةِ.(7)
بردبارى سر[لوحه ] رياست است.

 

---------------------------------- 

پی نوشت
1ـ نهج البلاغه ، ح 1، ص 1139.
2ـ همان ، ح 416، ص 1285.
3ـ همان ، ح 30، ص 1100.
4ـ همان ، ح 215، ص 1185.
5ـ نهج البلاغه ، ح 452، ص 1297.
6ـ همان ، ح 69، ص 1067.
7ـ شرح غررالحكم ، ج 1، ص 197

 

منبع: moudeomam.com

احادیثی از امام علی (ع) درباره بردباریfvnfhvd, hphnde hlhl ugd u nvfhvi wfv , fvnfhvd, wfv , fvnfhvd, wfv , fvnfhvd nv ckn'd, pnde nvfhvi wfv , fvnfhvd, pgl , fvnfhvd, hphnded hc luw,ldk nvfhvi wfv , fvnfhvd, pضvj ugd wfv , fvnfhvd sok, fvnfhvd ki[ hgfghyi, hphnded hc hlhl ugd (u) nvfhvi fvnfhvdfvnfhvd, hphnde hlhl ugd u nvfhvi wfv , fvnfhvd, wfv , fvnfhvd, wfv , fvnfhvd nv ckn'd, pnde nvfhvi wfv , fvnfhvd, pgl , fvnfhvd, hphnded hc luw,ldk nvfhvi wfv , fvnfhvd, pضvj ugd wfv , fvnfhvd sok, fvnfhvd ki[ hgfghyi, hphnded hc hlhl ugd (u) nvfhvi fvnfhvdfvnfhvd, hphnde hlhl ugd u nvfhvi wfv , fvnfhvd, wfv , fvnfhvd, wfv , fvnfhvd nv ckn'd, pnde nvfhvi wfv , fvnfhvd, pgl , fvnfhvd, hphnded hc luw,ldk nvfhvi wfv , fvnfhvd, pضvj ugd wfv , fvnfhvd sok, fvnfhvd ki[ hgfghyi, hphnded hc hlhl ugd (u) nvfhvi fvnfhvdfvnfhvd, hphnde hlhl ugd u nvfhvi wfv , fvnfhvd, wfv , fvnfhvd, wfv , fvnfhvd nv ckn'd, pnde nvfhvi wfv , fvnfhvd, pgl , fvnfhvd, hphnded hc luw,ldk nvfhvi wfv , fvnfhvd, pضvj ugd wfv , fvnfhvd sok, fvnfhvd ki[ hgfghyi, hphnded hc hlhl ugd (hphnded hc hlhl ugd (u) nvfhvi fvnfhvd
نظر خودتون رو به اشتراک بگذارید
برچسب ها:

روغن های گیاهی

 

تصادفی از همه جا