طراحی سایت

جدیدترین های فرهنگ و هنر

آمد بهار جان‌ها (مولوی)

در گروه: شعر و ترانه
آمد بهار جان‌ها (مولوی)

اشعار زیبا و خواندنی مولوی 

 

آمد بهار جان‌ها ای شاخ تر به رقص آ

چون یوسف اندرآمد مصر و شکر به رقص آ

ای شاه عشق پرور مانند شیر مادر

ای شیرجوش دررو جان پدر به رقص آ

چوگان زلف دیدی چون گوی دررسیدی

از پا و سر بریدی بی‌پا و سر به رقص آ

تیغی به دست خونی آمد مرا که چونی

گفتم بیا که خیر است گفتا نه شر به رقص آ

از عشق تاجداران در چرخ او چو باران

آن جا قبا چه باشد ای خوش کمر به رقص آ

ای مست هست گشته بر تو فنا نبشته

رقعه فنا رسیده بهر سفر به رقص آ

در دست جام باده آمد بتم پیاده

گر نیستی تو ماده زان شاه نر به رقص آ

پایان جنگ آمد آواز چنگ آمد

یوسف ز چاه آمد ای بی‌هنر به رقص آ

تا چند وعده باشد وین سر به سجده باشد

هجرم ببرده باشد دنگ و اثر به رقص آ

کی باشد آن زمانی گوید مرا فلانی

کای بی‌خبر فنا شو ای باخبر به رقص آ

طاووس ما درآید وان رنگ‌ها برآید

با مرغ جان سراید بی‌بال و پر به رقص آ

کور و کران عالم دید از مسیح مرهم

گفته مسیح مریم کای کور و کر به رقص آ

مخدوم شمس دین است تبریز رشک چین است

اندر بهار حسنش شاخ و شجر به رقص آ

 

 گردآوری:بخش فرهنگ و هنر بیتوته

آمد بهار جان‌ها (مولوی)Hln fihv [hk‌ih, auv , jvhki, nhkg,n Hik' Hln fihv [hk ih, Hln fihv [hk ih, Hln fihv [hk ih hd aho v, nvojh, jvhki Hln fihv [hk ih, Hik' rndld Hln fihv [hk ih, hauhv udn k,v,c, hauhv l,g,d, auv l,g,d nvfhvi udnHln fihv [hk‌ih, auv , jvhki, nhkg,n Hik' Hln fihv [hk ih, Hln fihv [hk ih, Hln fihv [hk ih hd aho v, nvojh, jvhki Hln fihv [hk ih, Hik' rndld Hln fihv [hk ih, hauhv udn k,v,c, hauhv l,g,d, auv l,g,d nvfhvi udnHln fihv [hk‌ih, auv , jvhki, nhkg,n Hik' Hln fihv [hk ih, Hln fihv [hk ih, Hln fihv [hk ih hd aho v, nvojh, jvhki Hln fihv [hk ih, Hik' rndld Hln fihv [hk ih, hauhv udn k,v,c, hauhv l,g,d, auv l,g,d nvfhvi udnHln fihv [hk‌ih, auv , jvhki, nhkg,n Hik' Hln fihv [hk ih, Hln fihv [hk ih, Hln fihv [hk ih hd aho v, nvojh, jvhki Hln fihv [hk ih, Hik' rndld Hln fihv [hk ih, hauhv udn k,v,c, hauhv l,g,d, auv l,g,d nvfhvi udnHln fihv [hk‌ih (l,g,d)
نظر خودتون رو به اشتراک بگذارید
برچسب ها:

روغن های گیاهی

 

تصادفی از همه جا